XEM HỆ THỐNG 58 CHI NHÁNH

HOTLINE: 028-38563388

(Online từ 8h30 - 21h từ Thứ 2 - Chủ Nhật)

Bao giá 30 ngày đổi trả tại Siêu thị điện máy Chợ Lớn

Điều khiển Smart Tivi bằng Smartphone - bạn đã từng trải nghiệm chưa?

Bạn đã có bao giờ nghĩ tới mình có thể điều khiển Smart Tivi bằng Smartphone chưa? Chỉ cần một thiết bị android và một ứng dụng điều khiển phù hợp trên chiếc điện thoại là bạn đã có thể thay thế chiếc remote Tivi truyền thống bằng Smartphone của mình.

Handy Smart TV dùng điều khiển nhiều dòng Android Box TV khác nhau

Ứng dụng HiControl dùng điều khiển Android TV Box của hãng Himedia

Ứng dụng này được phát triển để dành riêng cho các sản phẩm Android TV Box mang thương hiệu Himedia với nhiều tính năng tiện dụng. Điểm nổi bật của ứng dụng này là toàn bộ màn hình hiển thị trên tivi sẽ stream ngược lại trên màn hình smartphone, giúp người sử dụng có thể thực hiện các thao tác ngay trên điện thoại mà không cần phải nhìn lên màn hình tivi nữa. HiControl được đánh giá cao về tốc độ điều khiển, cũng như cách sử dụng khá dễ dàng. Đây là một ứng dụng điều khiển Smart Tivi bằng Smartphone miễn phí mà hãng Himedia cung cấp thêm cho người dùng.

Ứng dụng Handy Smart TV dùng điều khiển nhiều dòng Android Box TV khác nhau

Đây là một ứng dụng điều khiển Smart Tivi bằng Smartphone khá hay và được nhiều chuyên gia khuyên dùng, đặc biệt ứng dụng này cực kỳ tương thích với các dòng Android TV Box dùng Rockchip. Chỉ cần cài đặt ứng dụng Handy Smart TV lên smartphone cùng với ứng dụng Handy Smart TV Launcher lên Android Box, sau khi kết nối hai thiết bị với nhau, màn hình điện thoại cũng sẽ hiển thị giống hoàn toàn với màn hình của tivi. Bạn chỉ cần vuốt nhẹ trên màn hình điện thoại để điều khiển các tính năng của Android Box.

Ứng dụng Rockchip Remote Control dành cho các Android Box dùng Rockchip

Nếu bạn đang sở hữu một trong những Android Tivi Box dùng Rockchip như Himedia H8, Minix X5, X7, Cloudnetgo CR18… thì hãy sử dụng ngay ứng dụng điều khiển Rockchip Remote Control để giúp các thao tác điều khiển thiết bị được đơn giản hơn. Điểm nổi bật của ứng dụng này là có nhiều giao diện điều khiển như chuột, bàn phím, hay kể cả tay cầm chơi game.

<div style="text-align:justify; font-size:14px; line-height:25px;"> <p>Bạn đ&atilde; c&oacute; bao giờ nghĩ tới m&igrave;nh c&oacute; thể điều khiển Smart Tivi bằng Smartphone chưa? Chỉ cần một thiết bị android v&agrave; một ứng dụng điều khiển ph&ugrave; hợp tr&ecirc;n chiếc điện thoại l&agrave; bạn đ&atilde; c&oacute; thể thay thế chiếc remote Tivi truyền thống bằng Smartphone của m&igrave;nh.</p> <p>Handy Smart TV d&ugrave;ng điều khiển nhiều d&ograve;ng Android Box TV kh&aacute;c nhau</p> <p>Ứng dụng HiControl d&ugrave;ng điều khiển Android TV Box của h&atilde;ng Himedia</p> <p>Ứng dụng n&agrave;y được ph&aacute;t triển để d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho c&aacute;c sản phẩm Android TV Box mang thương hiệu Himedia với nhiều t&iacute;nh năng tiện dụng. Điểm nổi bật của ứng dụng n&agrave;y l&agrave; to&agrave;n bộ m&agrave;n h&igrave;nh hiển thị tr&ecirc;n tivi sẽ stream ngược lại tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh smartphone, gi&uacute;p người sử dụng c&oacute; thể thực hiện c&aacute;c thao t&aacute;c ngay tr&ecirc;n điện thoại m&agrave; kh&ocirc;ng cần phải nh&igrave;n l&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh tivi nữa. HiControl được đ&aacute;nh gi&aacute; cao về tốc độ điều khiển, cũng như c&aacute;ch sử dụng kh&aacute; dễ d&agrave;ng. Đ&acirc;y l&agrave; một ứng dụng điều khiển Smart Tivi bằng Smartphone miễn ph&iacute; m&agrave; h&atilde;ng Himedia cung cấp th&ecirc;m cho người d&ugrave;ng.</p> <p>Ứng dụng Handy Smart TV d&ugrave;ng điều khiển nhiều d&ograve;ng Android Box TV kh&aacute;c nhau</p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; một ứng dụng điều khiển Smart Tivi bằng Smartphone kh&aacute; hay v&agrave; được nhiều chuy&ecirc;n gia khuy&ecirc;n d&ugrave;ng, đặc biệt ứng dụng n&agrave;y cực kỳ tương th&iacute;ch với c&aacute;c d&ograve;ng Android TV Box d&ugrave;ng Rockchip. Chỉ cần c&agrave;i đặt ứng dụng Handy Smart TV l&ecirc;n smartphone c&ugrave;ng với ứng dụng Handy Smart TV Launcher l&ecirc;n Android Box, sau khi kết nối hai thiết bị với nhau, m&agrave;n h&igrave;nh điện thoại cũng sẽ hiển thị giống ho&agrave;n to&agrave;n với m&agrave;n h&igrave;nh của tivi. Bạn chỉ cần vuốt nhẹ tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh điện thoại để điều khiển c&aacute;c t&iacute;nh năng của Android Box.</p> <p>Ứng dụng Rockchip Remote Control d&agrave;nh cho c&aacute;c Android Box d&ugrave;ng Rockchip</p> <p>Nếu bạn đang sở hữu một trong những Android Tivi Box d&ugrave;ng Rockchip như Himedia H8, Minix X5, X7, Cloudnetgo CR18&hellip; th&igrave; h&atilde;y sử dụng ngay ứng dụng điều khiển Rockchip Remote Control để gi&uacute;p c&aacute;c thao t&aacute;c điều khiển thiết bị được đơn giản hơn. Điểm nổi bật của ứng dụng n&agrave;y l&agrave; c&oacute; nhiều giao diện điều khiển như chuột, b&agrave;n ph&iacute;m, hay kể cả tay cầm chơi game.</p> <p>Ứng dụng điều khiển Smart Tivi bằng Smartphone n&agrave;y bao gồm nhiều t&iacute;nh năng độc đ&aacute;o</p> <p>Ứng dụng RemoteIME d&agrave;nh cho c&aacute;c Android TV Box d&ugrave;ng chip Amlogic</p> <p>D&ograve;ng chip Amlogic được sử dụng tr&ecirc;n kh&aacute; nhiều model Android TV Box gi&aacute; rẻ kh&aacute;c nhau, cũng ch&iacute;nh v&igrave; thế m&agrave; c&oacute; kh&aacute; nhiều ứng dụng điều khiển được ph&aacute;t triển d&agrave;nh cho những TV Box d&ugrave;ng d&ograve;ng chipset n&agrave;y. Tuy nhi&ecirc;n RemoteIME l&agrave; ứng dụng điều khiển nhận được nhiều đ&aacute;nh gi&aacute; tốt nhất từ người sử dụng. Ứng dụng điều khiển Smart Tivi bằng Smartphone n&agrave;y bao gồm nhiều t&iacute;nh năng độc đ&aacute;o, đồng thời c&aacute;ch sử dụng cũng rất đơn giản, dễ d&agrave;ng.</p> <p>Ứng dụng eHomeMediaCenter điều khiển nhiều d&ograve;ng Android TV Box</p> <p>Ứng dụng điều khiển Smart Tivi bằng Smartphone n&agrave;y tương th&iacute;ch với rất nhiều thiết bị Android Box TV kh&aacute;c nhau, cũng rất dễ d&agrave;ng sử dụng, ph&ugrave; hợp với nhiều đối tượng người d&ugrave;ng, kể cả với người gi&agrave;. Giao diện điều khiển của eHomeMediaCenter được thiết kế giống với c&aacute;c remote điều khiển th&ocirc;ng thường với c&aacute;c ph&iacute;m chức năng lớn, r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; dễ hiểu.</p> </div>

Ứng dụng điều khiển Smart Tivi bằng Smartphone này bao gồm nhiều tính năng độc đáo

Ứng dụng RemoteIME dành cho các Android TV Box dùng chip Amlogic

Dòng chip Amlogic được sử dụng trên khá nhiều model Android TV Box giá rẻ khác nhau, cũng chính vì thế mà có khá nhiều ứng dụng điều khiển được phát triển dành cho những TV Box dùng dòng chipset này. Tuy nhiên RemoteIME là ứng dụng điều khiển nhận được nhiều đánh giá tốt nhất từ người sử dụng. Ứng dụng điều khiển Smart Tivi bằng Smartphone này bao gồm nhiều tính năng độc đáo, đồng thời cách sử dụng cũng rất đơn giản, dễ dàng.

Ứng dụng eHomeMediaCenter điều khiển nhiều dòng Android TV Box

Ứng dụng điều khiển Smart Tivi bằng Smartphone này tương thích với rất nhiều thiết bị Android Box TV khác nhau, cũng rất dễ dàng sử dụng, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, kể cả với người già. Giao diện điều khiển của eHomeMediaCenter được thiết kế giống với các remote điều khiển thông thường với các phím chức năng lớn, rõ ràng và dễ hiểu.

Điện Máy Chợ Lớn   đăng 11 tháng trước   56797 lượt xem
Đánh giá (Có 5 đánh giá)
Nếu thấy hữu ích, hãy bấm like

Tin nổi bật

 • Samsung ra mắt giới công nghệ dòng Tivi giải trí QLED 2018

  Samsung ra mắt giới công nghệ dòng Tivi giải trí QLED 2018

  Kế thừa sự thành công của dòng sản phẩm QLED 2017, năm 2018 này hãng điện tử đến từ Hàn Quốc tiếp tục cho ra mắt dòng Tivi giải trí gia đình QLED thế hệ mới với nhiều công nghệ tiên tiến khác đư...
  0    20
 • Xu hướng chọn mua Tivi cho căn hộ nhỏ 2018

  Xu hướng chọn mua Tivi cho căn hộ nhỏ 2018

  Bạn đang sở hữu 1 căn hộ nhỏ và đang có dự định mua 1 chiếc Tivi cho gia đình mình nhưng lại đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn. Bài viết này siêu thị Điện máy Chợ Lớn sẽ tư vấn, giúp bạn giả...
  0    19
 • TOP 5 Tivi 55 inch lý tưởng cho phòng khách nhà bạn

  TOP 5 Tivi 55 inch lý tưởng cho phòng khách nhà bạn

  Tìm mua 1 chiếc Tivi kích thước màn hình 55 inch vừa đẹp vừa chất lượng cho không gian phòng khách luôn là 1 vấn đề khiến nhiều người trăn trở. Bài viết này Siêu thị Điện máy Chợ Lớn sẽ giúp bạn...
  0    25
 • Smart Tivi - Phụ kiện trang trí nội thất đẳng cấp

  Smart Tivi - Phụ kiện trang trí nội thất đẳng cấp

  Đã qua rồi cái thời mà chúng ta mua chiếc Tivi về chỉ để đáp ứng 1 nhu cầu duy nhất đó là xem các chương trình truyền hình, ca nhạc hay các bộ phim hành động. Hiện nay những chiếc Smart Tivi thế...
  0    31
 • Điểm danh các game giải trí chơi trên Smart Tivi Samsung

  Điểm danh các game giải trí chơi trên Smart Tivi Samsung

  Ngoài những công nghệ đỉnh cao được Samsung tích hợp trên những chiếc Tivi của mình thì kho ứng dụng, game giải trí cũng là 1 trong những yếu tố được rất nhiều khách hàng trẻ tuổi quan tâm. Hãy ...
  0    1614
 • Hướng dẫn cách đồng bộ Data từ Laptop lên Smart Tivi Sony

  Hướng dẫn cách đồng bộ Data từ Laptop lên Smart Tivi Sony

  Bạn cần chuyển dữ liệu từ máy tính Laptop của mình sang cho chiếc Smart Tivi nhưng bạn lại không có USB, không có luôn dây cáp kết nối, vậy làm thế nào để có thể đồng bộ được dữ liệu từ Laptop s...
  0    67
Lên trên